MOŻLIWE KIERUNKI ROZWIĄZAŃ

Praktyczne i duchowe przygotowanie do odejścia

Starość jest naturalnym i ważnym etapem życia, nie tylko jego efektem ubocznym. Potrzebne są więc różne międzypokoleniowe inicjatywy, na przykład rozmowy starszych osób i dzieci o późnych latach życia. Dzięki temu obie strony mogą lepiej zrozumieć starość i zmienić swój sposób myślenia o niej.

Każdy człowiek ma prawo stanowić o sobie, dlatego do niego należą ważne decyzje, które powinny zostać podjęte zawczasu. Dzięki temu nie zostaną nimi obciążeni najbliżsi, a życie starszej osoby potoczy się właśnie tak, jak tego chciała.

Przygotowanie to spisanie testamentu, ale też przekazanie bliskim, lekarzowi czy prawnikowi swoich życzeń związanych ze starością. Ważne, żeby decyzje dotyczące preferowanego modelu opieki podjąć jak najwcześniej, ponieważ pozwoli to uniknąć ryzyka, że ostatecznie podejmie je już ktoś inny, kiedy choroba zaatakuje z zaskoczenia. Przekazane dyspozycje mogą też dotyczyć uporządkowania innych spraw, a nawet oczekiwań względem pogrzebu.

Nie zawsze łatwo jest spokojnie o tym myśleć, a jeszcze trudniej rozmawiać z bliskimi. Pomóc może specjalna platforma cyfrowa, na której zebrane są ważne informacje ułatwiające uporządkowanie myśli i podjęcie decyzji dotyczących własnej starości, a także liczne wskazówki, jak powoli przygotować się do rozmowy. [Link]