BEZPŁATNE DORADZTWO

Ogłaszamy konkurs „BEZPŁATNE DORADZTWO – dla zainteresowanych realizacją innowacji”.

ico_korzysci_profesjonalna

Szukacie rozwiązań na rzecz osób starszych i ich opiekunów w swojej gminie, mieście, organizacji? Jesteście gotowi wdrożyć na swoim terenie jedną z czterech sprawdzonych, modelowych innowacji na rzecz osób starszych? Zapraszamy do udziału w konkursie, dzięki któremu będziecie mogli otrzymać bezpłatne doradztwo wspierające was w tym działaniu.

Oto modelowe innowacje (ich opisy i linki do pełnych materiałów znajdziecie na końcu tekstu):

 1. Babcia z Klasą / Dziadek z Klasą – innowacja, która zmienia edukację,
 2. Pakiet opieki wytchnieniowej – innowcja, która pomaga w pomaganiu,
 3. Teatr Reminiscencyjny – innowacja, przywraca wspomnienia,
 4. Obiady terapeutyczne  – innowacja z sercem na talerzu.

Co oferujemy podmiotom, które zostaną wybrane w konkursie?

W konkursie wybierzemy 10 podmiotów, którym doradzimy, jak zrealizować u siebie jedną z czterech modelowych innowacji społecznych. Innowacyjne rozwiązania były rozwijane przez dwa lata pod okiem ekspertów oraz testowane i dopracowywane w lokalnych warunkach czterech miejscowości: Sosnowiec, Rybnik, Krasnystaw oraz Ścinawa.

Oferujemy bezpłatne wsparcie doradcy Wojciecha Kłosowskiego – eksperta samorządowego, specjalisty w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz polityki społecznej. Doradca – poprzez spotkania konsultacyjne na miejscu i doradztwo on-line, będzie pracował ze zwycięzcami nad planem wdrożenia innowacji w ich środowisku lokalnym i adaptacjami modelu do istniejących warunków i możliwości. Proces będą wspierać również pomysłodawcy i autorzy poszczególnych innowacji oraz zespół Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

Kto może wziąć udział w konkursie i otrzymać doradztwo?

 • jednostki samorządu lokalnego (gminy i powiaty);
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w tym ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • jednostki systemu oświaty i placówki wychowania pozaszkolnego;
 • jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego: dzielnice, osiedla, sołectwa;
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorcy.

Co trzeba zrobić by wziąć udział w konkursie?

Trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 17 czerwca 2019 roku na adres sieciwsparcia@e.org.pl. Lista zwycięzców zostanie opublikowana do 21 czerwca 2019.

Przez kolejne 2 miesiące (do połowy sierpnia) zwycięzcy będą mogli skorzystać z doradztwa eksperta. (ok. 10 h doradztwa na podmiot).

 

Wyniki konkursu

Kim jest doradca?

Wojciech Kłosowski jest ekspertem samorządowym, specjalistą w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, rewitalizacji miast oraz lokalnych i regionalnych polityk społecznych. Od ponad 20 lat pracuje jako doradca władz samorządowych. Jest autorem lub współautorem wielu strategii miejskich i regionalnych, programów rewitalizacji miast oraz miejskich polityk społecznych. Tworzył i wdrażał liczne projekty i programy w obszarze polityki społecznej, kultury i aktywizacji społecznej. Jest między innymi autorem polityki społecznej Łodzi, Rybnika, Gorzowa Wielkopolskiego i Kutna. Obecnie pracuje nad polityką społeczną Słupska. Ma 60 lat.

Ważne dokumenty:

KRÓTKI OPIS O CZTERECH MODELOWYCH INNOWACJACH SPOŁECZNYCH

Babcia z Klasą / Dziadek z Klasą to rozwiązanie angażujące uczniów, nauczycieli oraz seniorów z sąsiedztwa szkoły, w pracę nad wspólnym, międzypokoleniowym projektem. W trakcie spotkań dzieci i seniorzy poznają się, wymieniają doświadczeniami i wiedzą. Uczą się komunikacji i współdziałania. Zyskują nowe umiejętności, nowych przyjaciół i nowe spojrzenie na świat.

Obiady terapeutyczne angażują uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) do przygotowywania obiadów dostosowanych do potrzeb żywieniowych seniorów. Współpraca sprzyja integracji społecznej opartej na wzajemnym zrozumieniu. Aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością, poprawiając jednocześnie stan zdrowia seniorów i zapewniając im codziennie wartościowy, ciepły posiłek.

Teatr Reminiscencyjny to rozwiązanie otwierające potencjał twórczy osób z chorobami otępiennymi na działania performatywne i pozawerbalne formy komunikacji. Umożliwia im wyrażanie siebie poprzez pracę terapeutyczno-sceniczną. Przygotowywany pod okiem dramaterapeutów spektakl oparty o wspomnienia osób z zaburzeniami pamięci przełamuje poczucie alienacji towarzyszące osobom z otępieniami i sprzyja poprawie relacji rodzinnych.

Pakiet opieki wytchnieniowej to rozwiązanie skierowane do często ignorowanej grupy opiekunów seniorów zależnych. Osamotnione i przemęczone osoby zajmujące się swoimi bliskimi zyskują dzięki niemu kompleksowe wsparcie. Ćwiczą się w doświadczaniu wytchnienia i dbaniu o siebie. Inicjatywa zakłada także grupowe zajęcia terapeutyczne, dzięki którym formuje się lokalna wspólnota głęboko ze sobą związanych i wspierających się opiekunów.