MOŻLIWE KIERUNKI ROZWIĄZAŃ

Realizacja kampanii społecznych zintegrowanych z działaniami instytucjonalnymi

Kampanie społeczne są ważnym narzędziem zmieniania sposobów myślenia i zwracania uwagi na ważne problemy, których na co dzień ludzie sobie nie uświadamiają. Większość osób młodych nie myśli o starości lub kieruje się stereotypami – nic nie wie o nadużyciach, o problemie samotności czy innych zjawiskach, które są codziennością wielu seniorów. Dlatego ważne są kampanie uczulające na konkretny problem lub pokazujące, że magiczna granica wieku, za którą człowiek nagle staje się zbyt stary na aktywność, nie istnieje. [Link]

Jednak nic na świecie nie zmieni się tylko dlatego, że będzie się o tym dużo mówiło. Dopiero realny kontakt z jakimś zjawiskiem pozwala dostrzec jego powagę czy zrozumieć błędność pewnych sposobów myślenia. Wszystkie działania, o których pisaliśmy wcześniej, są takie ważne, bo dopiero w działaniu człowiek może uwierzyć, że kampania społeczna to nie puste, bezsensowne słowa, i faktycznie, namacalnie coś zmienić.