MOŻLIWE KIERUNKI ROZWIĄZAŃ

Umożliwienie seniorom partycypacji obywatelskiej

Partycypacja obywatelska, czyli udział w podejmowaniu różnych ważnych społecznie decyzji, jest przejawem upodmiotowienia seniorów. Pozwala im poczuć, że są wartościowymi członkami społeczności, z których opiniami wszyscy się liczą. Nikt tak dobrze nie zna potrzeb osób starszych, jak one same. Prowadzenie konsultacji zwiększa szansę podjęcia trafnej decyzji. Warto zachęcać seniorów do zaangażowania się w sprawy, które naprawdę ich dotyczą i które są dla nich ważne, bo może im to zapewnić długofalowe poczucie sensu podejmowanych działań.

Dróg uwzględnienia interesów seniorów i włączania ich w procesy decyzyjne jest bardzo wiele. Zachętą do opiniowania i testowania nowych rozwiązań mogą być spacery badawcze, które oprócz okazji do wypowiedzenia się zapewniają też dawkę aktywności fizycznej i mają charakter spotkania towarzyskiego. Innym sposobem myślenia o uszanowaniu perspektywy seniorów były debaty dla kandydatów do samorządu organizowane w Portland, w Stanach Zjednoczonych. Poświęcano je wyzwaniom związanym ze starością. Dzięki temu seniorzy mogli sprawdzić kompetencje kandydatów i świadomie zagłosować, a kandydaci dostrzec wagę i złożoność tematu.

Nie zapomnijcie o skonsultowaniu swoich pomysłów z osobami starszymi, żeby upewnić się, czy dobrze odpowiadają na ich potrzeby!