MOŻLIWE KIERUNKI ROZWIĄZAŃ

Włączenie seniorów w wolontariat

Wolontariat może spełniać bardzo wiele funkcji w życiu starszych osób, ale przede wszystkim jest dużą korzyścią dla całej lokalnej społeczności. Jest też okazją, żeby seniorzy budowali relacje społeczne i czuli się potrzebni. Z powodzeniem mogą być również wolontariuszami. Praca wolontariacka pozwala wypełnić wyrwę, która często powstaje po przejściu na emeryturę.

Seniorzy po odpowiednim przeszkoleniu sami mogą pełnić ważną rolę w poprawianiu sytuacji innych osób starszych – jako edukatorzy przekazujący umiejętności lub wiedzę.
Starsze osoby posiadają też wiele zasobów, które są potrzebne młodszym. Na świecie funkcjonują programy, w których seniorzy pomagają dzieciom uczyć się czytać lub są odpowiedzialni za psychiczne wspieranie młodego człowieka będącego w trudnej sytuacji.
W ramach wymiany umiejętności, w zamian za szkolenie np. z obsługi komputera, mogą udzielić lekcji fachu, który kiedyś wykonywali, lub doradzić w trudnej życiowej sprawie, korzystając ze swojego doświadczenia życiowego.

Sprawni fizycznie seniorzy mogą opiekować się mniej sprawnymi, ale i ci mniej sprawni są potencjalnie bardzo wartościowymi wolontariuszami. Dlatego powstają platformy, które łączą starszą osobę o określonej wiedzy z przedsiębiorcami potrzebującymi porady z tej dziedziny. Także osoby z demencją mogą służyć pomocą, na przykład przy organizowaniu rozrywek dla dzieci. W Rifugio Re Carlo Alberto pomagają w obsłudze „lata w mieście”.

Popularne stają się banki czasu, w których starsza osoba w zamian za poświęcenie godziny na pomoc komuś lub pracę na rzecz społeczności może otrzymać pomoc od kogoś innego lub skorzystać z rozrywek.