MOŻLIWE KIERUNKI ROZWIĄZAŃ

Zapewnienie seniorom oferty sportowej

Aktywność fizyczna nie tylko zmniejsza prawdopodobieństwo zapadnięcia na wiele chorób, ale może też przełożyć się na aktywność towarzyską, bo wiele sportów uprawia się razem. Dobrze ukierunkowana może pomagać w zniwelowaniu konkretnych, utrudniających funkcjonowanie dolegliwości, np. różnych bóli lub kłopotów ze stabilizacją stawów i utrzymywaniem równowagi.

Kontakty społeczne i sport są ściśle ze sobą powiązane – trudniej poddać się lenistwu i często łatwiej ruszyć się z domu, jeśli zaplanowana jest wspólna aktywność. Obecność innych uczestników pomaga też lepiej czuć się w swoim ciele, przezwyciężyć wstyd związany z aktywnością, która przez stereotypy może niesłusznie wydawać się niestosowna dla osoby starszej. Dodatkowo podczas zajęć można nawiązać nowe znajomości.