WIRTUALNE CENTRUM SENIORALNE

(Virtual Senior Center)

Strona WWW: http://vscm.selfhelp.net

Kraj: USA

Kontakt: Tova Klein, poprzez formularz na stronie http://vscm.selfhelp.net/contact/

 

Opis projektu: Nowe technologie łączą seniorów, którzy nie mogą już samodzielnie wychodzić, z domem seniora Selfhelp Community Services i światem. Każdy z uczestników oprócz komputera ze specjalnym, zaprojektowanym z myślą o potrzebach osób starszych oprogramowaniem (to np. duże fonty, łatwa nawigacja przydatna przy drżeniu rąk) dostaje szkolenie z korzystania z nowych technologii. Osoby, które pozostają w domach, uczestniczą dzięki temu w zajęciach prowadzonych w domu seniora i poprzez telekonferencję mogą rozmawiać z jego mieszkańcami. Komputery służą też do robienia zakupów online, rozmów z lekarzami i pracownikami socjalnymi oraz do kontaktu z rodziną. Projekt zaczęto w 2010 roku z sześcioma uczestnikami. Dzisiaj bierze w nim udział czterdzieści domów seniora i trzystu uczestników.
To przykład tego, jak można wykorzystać nowe technologie do przezwyciężania izolacji społecznej i do podtrzymywania kontaktów ze światem. Projekt jest bardzo wysoko oceniany przez uczestników. Jeden z nich powiedział, że zanim dostał komputer, czuł się tak, jakby czekał na śmierć, a dzięki połączeniu online z domem seniora wrócił do życia. Przedsięwzięcie buduje też szersze partnerstwo wokół problemów osób starszych. W projekcie obok organizacji pozarządowej uczestniczą władze miasta zainteresowane implementowaniem takich rozwiązań na szeroką skalę i sponsor, firma Microsoft. Do projektu przyłączają się także inne instytucje, np. muzea, które oferują pomoc w prowadzeniu zajęć.