WYZWANIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE ZE STAROŚCIĄ

Prowadzenie skutecznej profilaktyki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej będzie coraz bardziej obciążony w związku z rosnącą liczbą osób starszych. Eksperci uważają jednak, że wcale nie musi to wiązać się z rosnącymi nakładami finansowymi. Kluczowe jest zadbanie o powszechność badań przesiewowych oraz eliminowanie czynników ryzyka, a przez to zmniejszenie liczby kosztownych terapii rozwiniętych już chorób. Do ryzyka należą przede wszystkim brak aktywności fizycznej i siedzący tryb życia, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, nieodpowiednia dieta lub niedożywienie i stres. Na bardzo silny stres narażeni są opiekunowie osób zależnych, dlatego ważny jest odpowiedni system wsparcia dla nich.

Należy pamiętać o profilaktyce stomatologicznej. Leczenie dentystyczne jest drogie, a zaniedbane może się wiązać w izolacją i wycofaniem ze względu na zawstydzenie brzydkimi, zniszczonymi zębami.