Wyniki oceny merytorycznej etapu rozmów

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy ocenę merytoryczną pomysłów – etap rozmów, złożonych w konkursie „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”. Poniżej zamieszczamy zestawienie pomysłów zakwalifikowanych do III etapu wraz z listą rankingową. Do III etapu rekrutacji – warsztatów GENERATOR POMYSŁÓW zakwalifikowaliśmy 56 pomysłów (projekty, które otrzymały 75 pkt i więcej).

Wyniki oceny merytorycznej

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy ocenę merytoryczną pomysłów złożonych w konkursie „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”. Poniżej zamieszczamy zestawienie pomysłów zakwalifikowanych do II etapu rozmów wraz z listą rankingową. Do II etapu rekrutacji, bezpośredniej rozmowy z członkami Komisji zakwalifikowaliśmy, 85 pomysłów (projekty, które otrzymały 68 pkt i więcej).

Wyniki oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, że zakończono ocenę formalną pomysłów złożonych w konkursie GENERATOR INNOWACJI.Sieci wsparcia. Poniżej zamieszczamy zestawienie pomysłów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej i zestawienie listów odrzuconych na etapie oceny formalnej.