pasek_torba-borba_20

Torba Borba to innowacyjny wózek na zakupy dla osób starszych, a także współdzieląca go mikrospołeczność. Torba jest wyposażona w ułatwiający transport po schodach napęd elektryczny oraz w system zmiany wysokości koszy na zakupy. Ta funkcja jest szczególnie przydatna przy wykładaniu produktów w sklepie na ladę czy w domu na blat. Przy projektowaniu wózka korzystano z badań i konsultacji z osobami starszymi. Torba Borba to nie tylko produkt –  wózek jest współdzielony przez grupy osób starszych zależnych i samodzielnych seniorów, dzięki czemu daje możliwość nawiązywanie i utrzymywania relacji. Działanie Torby Borby można obejrzeć tutaj.

null
PO CO TO JEST?

Celem innowacji jest wydłużenie pozostawania w miejscu zamieszkania, wzrost samodzielności osób starszych zależnych (kondycji fizycznej oraz samopoczucia psychicznego). Dzięki sieci opartej na współdzieleniu Torby Borby seniorzy uzyskują pomoc w codziennych zakupach i nawiązują sąsiedzkie relacje, a także włączają się w procesy współdzielenia i partycypacji.

null
DLA KOGO? (UCZESTNICY)

Odbiorcami ostatecznymi innowacji są osoby starsze zależne, zmagające się z utratą bądź ograniczeniem samodzielności, na które dodatkowo mają wpływ bariery architektoniczne jak schody i brak windy, wysokie krawężniki, zbyt wysokie wejścia do autobusów, brak ławek.

Najważniejsze korzyści dla osób starszych zależnych wynikające z udziału w innowacji:

 • wydłużenie czasu samodzielności, a co za tym idzie możliwości mieszkania we we własnym domu,
 • rozbudowywanie i utrzymywanie relacji dzięki tworzeniu się mikrospołeczności wokół innowacji.

Korzystanie z Torby Borby wymaga od starszych osób zależnych przełamania lęku przed nowością (zarówno innowacyjnym produktem z napędem elektrycznym, jak i nową grupą znajomych), potrzebne jest także nowe spojrzenie na kwestię współdzielenia mimo możliwych negatywnych doświadczeń z przeszłości.

Odbiorcami pośrednimi innowacji są samodzielni, sprawni seniorzymikrospołeczność Torby Borby. Część z nich, będzie w jakichś obszarach potrzebowała pomocy, a część będzie w stanie tej pomocy udzielić.

Korzyści z udziału w innowacji:

 • uczestnictwo w nowatorskim przedsięwzięciu, nowa wiedza i nowe tematy do rozmów,
 • rozbudowywanie i utrzymywanie relacji dzięki tworzeniu się mikrospołeczności.

Trudnością przy włączaniu tej grupy starszych osób do innowacji mogą być związane z ich brakiem czasu, a także niedostrzeganiem potrzeby pomocy. Zadaniem animatora będzie też pokazanie, że pomoc innym może być obustronną korzyścią.

null
KTO MOŻE WDROŻYĆ WDROŻYĆ?

Użytkownikiem innowacji będą organizacje lokalne i społeczne, takie jak miejsca aktywności lokalnej, domy sąsiedzkie, ale również placówki kulturalne, wspólnoty mieszkaniowe, kluby seniora.
Najważniejsze korzyści związane z wdrożeniem innowacji:

 • nowe kontakty i wiedza,
 • rozwój więzi społeczności,
 • wpisanie się w trend ekonomii współdzielenia,
 • poszerzenie oferty o atrakcyjne i wartościowe rozwiązanie.  

Trudności dla użytkowników mogą wynikać ze zmiennego zainteresowania grup seniorów (malejącego lub szybko rosnącego). Użytkownicy muszą znaleźć u siebie miejsce na spotkania powstałych grup oraz wyznaczyć spośród pracowników animatora czuwającego nad siecią współdzielących wózek seniorów.

null
KROK PO KROKU, JAK REALIZOWAĆ
 1. Wyznaczcie osobę odpowiedzialną za działania w ramach innowacji

Zapoznajcie się z pakietem startowym (pomoże Wam zrozumieć podstawowe etapy projektu) oraz pakietem innowacji (w poszerzony sposób przedstawia najważniejsze założenia) i zastanówcie się w zespole, kto będzie animatorem Torby Borby. Do zadań animatora należeć będzie m.in. zainicjowanie grupy i prowadzenie grupy, koordynowanie projektu, prowadzenie spotkań (prezentacje, przygotowanie sali, zapewnienie poczęstunku), a także znalezienie wykonawcy torby i dopilnowanie jej prawidłowego działania.

 1. Zbierzcie grupę seniorów składającą się z seniorów aktywnych i zależnych.

Jeśli w waszej organizacji działa już grupa seniorów, spróbujcie połączyć ich aktywność z innowacją. Grupa w ramach stworzy mikrospołeczność współdzielącą Torbę Borbę. Zanim społeczność się uformuje, liczba seniorów będzie się prawdopodobnie zmieniać. Bądźcie zawsze otwarci na nowych zainteresowanych seniorów. W budowaniu społeczności korzystajcie z pomocy aktywnych starszych osób.

 1. Informujcie o innowacji, promujcie działania

W miejscach odwiedzanych przez seniorów (jak sklepy, apteki, przychodnia, biblioteka, dom kultury) rozwieście plakaty z zaproszeniem na spotkanie, rozłóżcie broszury. Stwórzcie stronę na Facebooku. (broszura, plakat na spotkanie 1 informacyjne). Wiedząc już, z jakim odzewem spotkała się propozycja i jakie osoby zgłosiły chęć uczestnictwa, podejmijcie ostateczną decyzję rozpoczęcia procesu wdrażania innowacji.

 1. Zlećcie wykonanie wózka.

Weźcie pod uwagę, że na zamówiony u wykonawcy wózek trzeba czekać nawet dwa miesiące.

Do wykonania torby potrzebne będzie znalezienie wykonawców konstrukcji (gięcie rur aluminiowych, spawanie, frezowanie, montaż) i napędu, a także osoby, która uszyje elementy z tkaniny (może to być ktoś z grupy seniorów).
Wykonawcom należy dostarczyć dokumentację wzorniczą (dokumentacja wzorniczainformacja do dokumentacji wzorniczej, wizualizacja).
Bądźcie w częstym kontakcie z wykonawcami, żeby pilnować zarówno terminu, jak i jakości wykonania od początku do końca trwania zlecenia.

 1. Przeprowadźcie cykl spotkań z grupą seniorów.

Szczegółowy opis przebiegu spotkań znajdziecie w pakiecie innowacji.

W zależności od czasu oczekiwania na torbę możecie zorganizować dodatkowe spotkania, aby podtrzymać zaangażowanie członków grupy.

Pamiętajcie, że torba jest tylko pretekstem do powstania mikrospołeczności.

 1. Zróbcie wspólne zakupy.

Kiedy torba będzie gotowa, z każdym z seniorów (mogą dobrać się w pary) wyjdźcie i przetestujcie używanie jej w różnych sytuacjach. Sprawdźcie, czy starsze osoby potrafią z niej w bezpieczny sposób korzystać np. na schodach, w wąskich przejściach, manewrować w sklepie czy na bazarze. W razie potrzeby przećwiczcie jeszcze te sytuacje.

 1. Czuwajcie nad grupą.

Kiedy Torba Borba jest już współdzielona, wasze zadanie to świadome obserwowanie grupy, reagowanie na zmiany i  pojawiające się w niej nowe sytuacje. Relacje seniorów będą się pogłębiać, a sposoby wypożyczania naturalnie modyfikować. Innowacja z waszą pomocą będzie teraz żyć swoim życiem.

null
ZARZĄDZANIE MODELEM

Do zainicjowania Torby Borby potrzebny jest animator, który może być pracownikiem instytucji wdrażającej rozwiązanie. Jest sercem i motorem innowacji. W zależności od umiejętności, doświadczenia w pracy z seniorami i zaangażowania może pojawić się potrzeba więcej niż jednej osoby na tym stanowisku. Zadaniem animatora jest przygotowanie się do wdrażania innowacji na podstawie materiałów o innowacji, zebranie grupy, przeprowadzenie spotkań, zawiązanie grupy, zorganizowanie torby, kontrolowanie  współdzielenia. Animator powinien być  zaopatrzony w niezbędne dokumenty prawne, materiały promocyjne, edukacyjne i instrukcje dotyczące prowadzenia innowacji.

Animator koordynuje mikrospołeczność, promuje innowację i zachęca do do tego uczestników. Spośród nich wyłaniają się liderzy, osoby bardziej zaangażowane, które promują rozwiązanie w swoich środowiskach, np. we wspólnocie mieszkaniowej.

null
STRUKTURA KOSZTÓW

Wynagrodzenie animatora (koło 6 godzin tygodniowo przez 3 miesiące, 2 godziny tygodniowo przez kolejne 9 miesięcy) – przeprowadzenie spotkań z grupą seniorów, utrzymywanie kontaktu z grupą seniorów, promocja innowacji, pomoc w zarządzaniu torbą borbą, ewentualna pomoc w zakupach: 80 godzin pracy x 50 zł = 4000 zł

Promocja (druk materiałów promocyjnych, plakaty, regulaminy, umowy, instrukcje, materiały do przeprowadzenia gry) = 1000 zł

Poczęstunek na spotkaniach dla seniorów (opcjonalnie)

Wyprodukowanie jednej torby (konstrukcja, napęd montaż, usługa krawiecka): 5000 zł

Amortyzacja torby: 1000 zł

Łącznie: 11000 zł rocznie czyli ok.1100 zł na osobę rocznie (zakładając udział 10 seniorów)

null
MINIMALNE STANDARDY

Do wdrożenia innowacji będa niezbędne:

 • zaangażowany animator,
 • grupa seniorów,
 • miejsce do spotkań dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, z wyposażeniem do prowadzenia warsztatów,
 • kanał kontaktu,
 • zaciekawienie uczestników.
 • wózek zakupowy Torba Borba lub przeznaczone na jego wykonanie fundusze i odpowiedni wykonawcy
null
CZY TO DZIAŁA? WNIOSKI Z EWALUACJI

Seniorzy pomimo początkowego sceptycyzmu co do możliwości współdzielenia torby, zaangażowali się w ten proces i przekonali się, że współdzielenie jest możliwe.

Osoby starsze zależne zyskały poczucie sprawstwa i odpowiedzialności. Zintensyfikowały kontakty społeczne i nawiązały nowe. Czerpali też radość ze spotkań, które dla wielu z nich stanowiły odskocznię od samotności. Udział w testowaniu innowacji stanowił znaczne urozmaicenie codziennego życia. Mówili, że od razu zdecydowali się wziąć udział, bo to „coś nowego”, „z ciekawości”.

Konstrukcja wózka pozwala użytkownikom: zrezygnować z noszenia zakupów, a tym samym odciążyć kręgosłup i ręce, wygodnie sięgać po zakupy i portfel, podpierać się o wózkiem i swobodnie nim manewrować.

Udział w projekcie miał wpływ na zwiększenie świadomości zdrowotnej. Część z uczestników, dźwigając ciężkie zakupy, nie miała świadomości, jak bardzo negatywny wpływ ma to na ich zdrowie. Ponadto spotkania uświadomiły też im wpływ samodzielnej aktywności na zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia.